Inwestować w ziemię ale w jaką?

To najczęstsze pytanie początkujących inwestorów.

Mówi się, że na ziemi nie można stracić, tylko że dla niektórych gruntów horyzont czasowy wynosi 100 lat.

Ponieważ nie mam tyle czasu to skupię się na najbardziej opłacalnych rodzajach gruntów.

Rolna czy budowlana ?

Ceny ziemi w Polsce rosną nieprzerwanie od zakończenia II Wojny Światowej i to niezależnie od jej rodzaju i przeznaczenia.  Najwyższą cenę osiągają działki budowlane w ciekawych lokalizacjach. Czy jest to jednak powód, żeby w taki rodzaj gruntów inwestować? Niekoniecznie.

Grunty rolne w Polsce dzielą się na klasy bonitacyjne I-VI.

Klasa I-III to gleby najżyźniejsze i są ustawowo chronione pod kątem produkcji rolnej. Odrolnienie takiej ziemi wymaga ministerialnej zgody a po jej ewentualnym  uzyskaniu trzeba zapłacic wysoki podatek, który niemalże zrówna cenę takiej działki z gruntem budowlanym na danym terenie. Inwestycja taka jest więc zupełnie nieopłacalna (chyba, że w grę wchodzi na prawdę topowa lokalizacja i cała procedura jest warta zachodu). Klasę I-III zostawiamy więc w spokoju dla produkcji rolnej. Coś przecież musimy jeść 🙂

Klasa IV-VI to gleby słabsze. Nie są one chronione pod kątem produkcji rolnej. Taka klasa w większości przypadków umożliwia odrolnienie lub uzyskanie warunków zabudowy co w praktyce umozliwia budowę np domu, a to już znacznie podnosi jej wartość. 

Wzrost wartości ziemi rolnej klasy IV-VI to od ponad 20-tu lat ok 20% rocznie (średnio w skali kraju). Jednak taka działka umożliwia też uzyskanie skokowego wzrostu wartości nawet o kilkaset procent właśnie w wyniku zmiany jej przeznaczenia. Różnicę w cenach gruntów rolnych i budowlanych najlepiej ukazuje poniższy wykres.

 

bud-rol2

Grunt budowlany to dobro „przetworzone” – ktoś już na tym przetworzeniu zarobił więc jako inwestycja odpada.

Jeśli ziemia spełnia takie kryteria jak;

  • status rolny
  • klasa bonitacyjna IV-VI
  • odległość do 20-30 km od dużego miasta
  • dostęp do mediów (przynajmniej w niedalekiej odległości)
  • uchwalony przez gminę plan zagospodarowania lub mozliwośc uzyskania warunków zabudowy (wg studium uwarunkowań)
  • dobry dojazd

to właśnie taka ziemia jest najlepszą inwestycją.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak w niezwykle łatwy sposób, inwestując małe kwoty uzyskiwać ponadprzeciętne zyski z ziemi to koniecznie czytaj dalej.

przycisk-dowiedz-sie-wiecej