NA WIELU PORTALACH MOŻNA PRZECZYTAĆ, ŻE CENY ZIEMI SPADNĄ, PONIEWAŻ NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE OBROTU ZIEMIĄ ROLNĄ SPOWODUJĄ SPADEK POPYTU NA NIĄ.  Nie wiem jaką definicją popytu posługują się autorzy tych tekstów, ja natomiast znam...

More